Forebyggelse af brandskader i virksomhedslokaler

En brand i din virksomhed kan være altødelæggende og få store konsekvenser – både materielle og økonomiske, men i værste fald også menneskelige. 

Mange virksomheder, der bliver udsat for brand, ender sågar med at må lukke helt ned, når skaderne er gjort op. Det skyldes blandt andet den lange periode, hvor virksomheden må holde lukket, mens skaderne bliver udbedret.

Heldigvis er der en lang række indsatser, du kan foretage for at forebygge brandskader i dine virksomhedslokaler. Dem vil vi her komme ind på, så du kan blive klogere på området.

Køb en brandslukker eller C02 slukker

Hvis uheldet skulle være ude, og der opstår brand, er det en rigtig god idé at have en eller flere pulverslukkere/CO2-slukkere let tilgængelige på arbejdspladsen. Placér gerne en CO2-slukker nær el-tavlen og elektriske installationer, så den er tæt på det sted, hvor risikoen for elektrisk brand er størst.

En pulverslukker eller CO2-slukker er faktisk ikke kun noget man bruger, når der allerede ér brand, men kan også bruges forebyggende, hvis der er røgdannelse eller mistanke om, at en brand kan bryde ud. Hvis elektriske apparater fx begynder at udsende røg uden synlige flammer, kan en CO2-slukker bruges til at køle apparatet ned og forhindre en brand i at opstå.

Det er desuden altid en god idé at dine medarbejdere løbende deltager i brandkurser, så de ved hvordan de forskellige brandslukkere fungerer, og hvornår de skal bruges.

Undersøg elinstallationer og elektriske apparater

Elinstallationer og elektriske apparater er blandt de hyppigste årsager til brand – både i private hjem og i virksomheder. 

Det er derfor en rigtig god idé løbende at tjekke, at virksomhedens elinstallationer er opdaterede og moderne og ikke mindst virker, som de skal. Det kan I fx gøre ved at få udført en termografering af jeres el-tavle. Tjek også gerne at både ledninger, stikdåser mm. ikke står sammenmast op ad væggen mellem printere og andet IT-udstyr.

Generelt er det også en god idé at slukke elektriske apparater helt, når de ikke bruges.

Invester i brandalarmer

Når det handler om forebyggelse af brandskader i virksomhedslokaler, er et af de mest effektive midler brandalarmer. Med brandalarmer sikrer du nemlig, at røg og varmeudvikling bliver opdaget hurtigt, inden der opstår decideret brand.

Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvilke brandalarmer I benytter jer af. Der kan nemlig være store forskelle på kvaliteten og pålideligheden. Billige modeller, som ikke er godkendt af DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) og ikke løbende er blevet vedligeholdt, kan være upålidelige eller i værste fald direkte uvirksomme. De kan udløse falske alarmer, eller endnu værre; slet ikke udløse alarm, når der er behov for det.

Derfor bør du altid vælge brandalarmer, som er bekendt af DBI, og der er monteret af en godkendt installatør, så de opfylder gældende danske lovkrav. Derudover bør du sørge for, at der løbende bliver udført service og vedligehold på alle dine brandalarmer, så du er sikret, at de altid er funktionsdygtige.

Derudover kan det være en stor fordel at vælge et brandalarmsystem, som automatisk alarmerer brand- og redningstjeneste, dvs. et ABA-anlæg. Denne type anlæg er velegnet som brandalarmer til erhverv, for at minimere risikoen for driftstop.

Ny brandalarm så kontakt Lund & Erichsen

Vil du høre mere om hvordan vi kan sikre virksomheden med en brandalarm, så kontakt os her:

Bliv kontaktet

L&E som din installatør af brandalarmer:

Som DBI godkendt installatør kan og må vi projektere, installere og vedligeholde ABA brandalarmeringsanlæg, så de opfylder gældende danske lovkrav. 

Ved at vælge L&E får du: 

Vigtigst af alt, så kan du stole på at vi sammen finder den bedste løsning til jer.

Vi har eksisteret i mere end 100 år, og lever af glade kunder. Det er din tryghed for, at du får den bedst mulige rådgivning og den rigtige løsning på dine udfordringer.