Brandalarmer til erhverv

L&E er DBI godkendt og certificeret efter DBI retningslinie 232:
Automatiske brandalarmanlæg – Projektering, installation og vedligehold.

Det er med til at skabe ekstra tryghed for virksomheden og medarbejderne.

Vi tilbyder brandalarmer til alle typer erhverv, så kontakt L&E og vi finder den bedste løsning, der passer til din virksomhed. 

Bliv kontaktet

Brandalarmer til erhverv fra L&E

Hovedformålet med en brandalarm er, at opdage og advare om en brand eller røg, som kan være tegn på en begyndene brand.

En brand kan være altødelæggende og kan have store konsekvenser for en virksomhed. Driftstop og tabt omsætning kan have store konsekvenser for enhver virksomhed. Derfor stiller mange forsikringsselskaber krav om, at der installeres en brandalarm i virksomheden.

Derudover kan der være lovmæssige krav fra myndighederne om brandalarm og varslingsanlæg, som fx. på skoler, institutioner, plejehjem og hoteller.

Som DBI ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) godkendt installatør kan og må vi projektere ABA brandalarmeringsanlæg, så de opfylder gældende danske lovkrav. 

Vi benytter og installerer kun godkendte produkter og fabrikater. Vi garanterer, at alt er udført efter gældende forskrifter og retningslinier og at den nye brandalarm godkendes og kan tages i brug.

Vi vedligeholder, servicerer og foretager det årlige lovpligtige eftersyn, så I altid er sikre på at have en godkendt og funktionsdygtig brandalarm. 

Med en brandalarm fra L&E er du sikret med de bedste håndværksmæssige og tekniske kompetencer.

Hvem stiller krav om brandalarm ved erhverv

Forsikringsselskaber stiller krav om, at der installeres godkendte brandalarmanlæg. Hvilke krav der stilles og dermed hvilken brandsikring / brandalarm der passer bedst, afhænger af branche og bygningsforhold.

I Bygningsreglementet BR18 kap 5. Brand, er beskrevet alt vedr. de brandmæssige krav og regler, som myndighederne stiller i forskellige typer af byggerier og forskellige brandklasser. Her kan du også læse om de krav, der stilles til eftersyn af ABA anlæg.

Selvom der ikke stilles krav til virksomheden, ser vi flere og flere der frivilligt installerer brandalarmer, for at minimere risikoen for driftstop og evt. tabt omsætning. 

Er du interesseret i at høre, hvordan du kan sikre virksomheden effektivt med en brandalarm, så hjælper vi gerne med at projektere og prissætte.

Hvad er en ABA brandalarm ?

ABA står for Automatisk Brand Alarmering. ABA anlæg benyttes til at opdage brand, røg, øget varme eller flammer i tide i bygninger som fx skoler, institutioner og hoteller.  Både for at redde liv og for at redde bygninger og inventar.

Det er selvsagt vigtigt, at branden opdages i tide, så særligt instrueret personalet kan reagere hurtigt og begrænse skaden og evakuere gæster, beboere og andet personale så de kommer i sikkerhed.

ABA Brandalarmen detekterer en begyndende brand ved hjælp af forskellige typer af detektorer og sikrer, at tilstedeværende personer adviseres via sirener eller andre lydgivere. Samtidig sender ABA centralen besked til brand- og redningstjeneste.

ABA anlægget skal overholde alle love og forskrifter og skal installeres efter regler bestemt af DBI. Det er desuden lovpligtigt, at anlægget hvert år kontrolleres og godkendes af autoriseret personale.


Det kan L&E hjælp dig med, som DBI godkendt installatør efter retningslinie 232.

ESMI ABA brandcentral
Esmi ABA brandcentral

Hvad er en ABDL brandalarm ?

ADBL står for Automatisk Branddørslukning. ABDL alarmen skal kort fortalt, sørge for at lukke en branddør eller port og kan dermed hjælpe med, at branden ikke spreder sig og minimere skaderne ved en evt. brand.

En ABDL central består af minimum 2 branddetektorer og et sæt magneter monteret på den dør, som den enkelte ABDL central skal sørge for at lukke ved brand.
Der kan derfor sagtens være flere ABDL centraler på samme adresse ligesom ABA og ABDL også kan kombineres.

For installation af ABDL anlæg gælder også en del regler og forskrifter, ligesom der er krav om et årligt eftersyn.

Hvad er et AVA anlæg?

AVA står for Automatisk Varslingsanlæg og formålet er, at advisere mennesker i en bygning om, at der er opstået brand eller anden fare, for dermed at evakuere bygningen.
Et AVA anlæg bruges meget ofte sammen med et ABA anlæg.

Ofte stillede spørgsmål om brandalarmer

Ja. L&E  samarbejder kun med forsikringsgodkendte producenter, ligesom vi selv er forsikringsgodkendt alarminstallatør.
Det giver dig sikkerhed for, at udstyret opfylder de krav der er stillet fra brandmyndighederne.

Ved en ABA brandalarm er der krav om at brandvæsenet varsles ved brand. 

Men selvom der ikke er krav kan vi sagtens koble jeres løsning på en vagt/kontrol central.

En brandalarmsløsning er altid tilpasset den enkelte virksomhed eller institution. Der er derfor mange faktorer der spiller ind:
– hvor stort et område skal sikres
– hvad er jeres ønsker om funktionalitet
– typen på virksomheden
– og ikke mindst hvilke krav stiller myndigheder og forsikringsselskab. 

Så en pris kan vi ikke give uden at vi har haft en nærmere dialog og en besigtigelse af din virksomhed.
Men kontakt os på 96264444 eller nedenstående formular. Det er første skridt til din nye brandalarm.

ABA betyder Automatisk Brandalarmerings Anlæg og alarmerer altid brandvæsenet. ABA bruges ofte når der er krav fra bygge- og brandmyndigheder, hvis det vurderes at det er  nødvendigt i forhold til sikring af liv.

ABDL betyder Automatisk Brand Dørs Lukning og sørger for, at lukke døre og porte ved røg og evt. brand. Dermed kan spredning af branden undgås.

Ofte kombineres de 2 teknologier.

Ny brandalarm så kontakt Lund & Erichsen

Vil du høre mere om hvordan vi kan sikre virksomheden med en brandalarm, så kontakt os her:

Bliv kontaktet

L&E som din installatør af brandalarmer:

Lund & Erichsen har over 30 års erfaring som leverandør og installatør af alarmsystemer til erhverv.

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at sikre dit hjem eller din virksomhed, så udfyld formularen her til venstre eller ring på 96264450 og få en snak med Per Skott, der er ansvarlig for Alarm og Overvågning hos L&E. 

Ved at vælge L&E får du: 

Vigtigst af alt, så kan du stole på at vi sammen finder den bedste løsning til jer.

Vi har eksisteret i mere end 100 år, og lever af glade kunder. Det er din tryghed for, at du får den bedst mulige rådgivning og den rigtige løsning på dine udfordringer.