Optimering af energiforbrug i bygninger

Optimering af energiforbruget i din virksomhed er både godt for miljøet, for din bundlinje og ikke mindst for dine medarbejdere. Ofte hænger en optimering af energiforbruget i bygninger nemlig sammen med et forbedret indeklima, som både forbedrer arbejdsmiljøet- og glæden blandt dine ansatte.

Generelt ligger der et stort potentiale for reduktion af energiforbruget inden for især opvarmning, køling, ventilation og belysning. Der findes dog mange måder at optimere energiforbruget i din virksomhed på. I det følgende vil vi komme ind på nogle af de mest effektive metoder.

Se på Energimærkningsrapporten

Et oplagt sted at starte, når det kommer til optimering af energiforbruget i bygninger, er ved at se på bygningens Energimærkningsrapport. 

I en Energimærkningsrapport kan du nemlig se, hvor meget energi din bygning bruger og ikke mindst hvilke energimæssige forbedringer du kan foretage, for at optimere energiforbruget. I Energimærkningsrapporten kan du desuden se, hvad disse forbedringer vil koste og hvor meget din virksomhed vil kunne spare.

Det vil typisk være områder som fx isolering, vinduer og døre, varmeanlæg, ventilationsanlæg og belysning der er nævnt i Energimærkningsrapporten, som områder hvor der er et potentiale for optimering af energiforbruget.

Efterisolering af tag, hulmur og loft, udskiftning af ældre vinduer og døre, skift til mere energieffektiv varmekilde, udskiftning af ventilationsanlæg, montering af LED-pærer mm. er alt sammen noget, der kan være med til at optimere energiforbruget i din virksomhed.

Effektiv energistyring og overvågning med et CTS-anlæg

I større virksomheder og offentlige institutioner, som fx kontorbygninger, skoler og produktionsvirksomheder – men også mindre virksomheder – er der ofte mange tekniske systemer, der har indflydelse på bygningens energiforbrug. Der kan desuden være mange rum og lokaler at holde styr på. Ventilation, opvarmning, køling, belysning mm. har alt sammen stor indflydelse på energiforbruget.

Her kan et CTS-anlæg være en stor hjælp til effektiv styring og overvågning af bygningens lokaler, med henblik på optimering af energiforbruget og et bedre indeklima.

Med et CTS-anlæg kan du nemlig optimere driften af alt fra opvarmning og ventilation til belysning og andre elektriske og tekniske installationer.
Et CTS-anlæg kan eksempelvis konfigureres til at tilpasse sig til forskellige betingelser, som fx tidspunkt på dagen, årstid mm. På den måde kan du indstille anlægget til at slukke lyset kl. 17 hvor alle er gået hjem eller skrue ned for varmen i weekenden. Mulighederne for optimering af energiforbruget med et CTS-anlæg er mange.

Engager dine medarbejdere

Sidst, men ikke mindst, må vi ikke glemme ændret adfærd, når vi snakker optimering af energiforbrug i bygninger.
Vi kan automatisere mange processer, men det er også vigtigt at alle medarbejdere selv er bevidste om, hvordan de hver især kan være med til at gøre en forskel på energiforbruget i virksomheden.

Der er mange effektiviseringer at hente i at ændre adfærdsmønstre og vaner. Små tiltag som fx at huske at lukke køleskabet, slukke lyset og slukke computeren, når den ikke bruges, kan på sigt føre til markante energibesparelser. At engagere dine medarbejdere i indsatsen er derfor afgørende for at få succes med optimering af energiforbruget i din virksomhed.

Kontakt L&E. Vi er specialister i optimering af energiforbruget i virksomheder.

Bliv kontaktet

L&E som din CTS installatør:

Lund & Erichsen er en erfaren leverandør og installatør af CTS systemer.  Gennem mere end 20 år har vi været Trend systemhus. Det garanterer dig nogle af markedets bedste løsninger.

Ved at vælge L&E får du:

Kontakt Henrik Bærentsen på 96264453, hvis du har brug yderligere information om CTS anlæg og energioptimering, skal have en pris på et CTS projekt eller om vi skal gennemgå din virksomheds muligheder for at optimere og forbedre på energiforbruget.