Overholdelse af brandforskrifter for virksomheder

Hvis der opstår brand i din virksomhed, kan det have store konsekvenser. Det kan føre til store økonomiske tab og i yderste konsekvens også have menneskelige omkostninger.
Derfor er det vigtigt, at du som virksomhedsejer er opmærksom på overholdelse af brandforskrifter for virksomheder, så din virksomhed, og ikke mindst dine medarbejdere, er godt klædt på og beskyttet mod brand.

Virksomheder og institutioner, som håndterer eller opbevarer særligt brandfarlige materialer eller genstande, kan være underlagt særlige krav og brandforebyggende regler.
Der kan også være særlige krav og regler, hvis du har en virksomhed, hvor der færdes mange mennesker, eller hvis din bygning eller lager er særligt brandfarlig. Der kan kort sagt være forskellige regler og påbud om bestemte tiltag, alt efter hvilken type virksomhed, du driver. Husk derfor altid at holde dig opdateret omkring den gældende lovgivning der gælder for din virksomhed.

Men selv hvis du blot driver en ’almindelig’ virksomhed, som ikke hverken håndterer eller opbevarer brandfarlige eller eksplosive materialer, har du fortsat et ansvar og en pligt til at forebygge brand på din virksomhed og overholde en række brandforskrifter.
Som virksomhedsejer har du stor indflydelse på, hvor brandsikker din virksomhed er, og her kan selv små ting gøre en stor forskel, hvis der skulle opstå brand.

Håndslukkere

Alle virksomheder, uanset type, størrelse og branche, bør have let tilgængelige håndslukkere til rådighed.
Det kan fx være CO2-slukkere, pulverslukkere eller endda en simpel vandslange. Alle brande starter i det små, og hvis der sættes tidligt ind, kan mange brande forhindres før de overhovedet opstår. Hvis du eller dine medarbejdere kan lugte en brændt lugt eller opdager, at der er røgudvikling, kan det være tegn på, at der er ved at opstå en brand. Ved at have en pulver- eller CO2-slukker til rådighed, kan I på kun få minutter slukke branden, før den når at udvikle sig.

ABA brandalarmer

En af de bedste måder, at forebygge og opdage brand på, er ved hjælp af brandalarmer. Når det kommer til overholdelse af brandforskrifter for virksomheder, er brandalarmer til erhverv derfor et oplagt sted at starte.
Mange forsikringsselskaber stiller desuden krav om, at virksomheden har brandalarmer og at disse er DBI-godkendte (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) og løbende serviceres.

En ABA-brandalarm er en særlig type brandalarm, som bruges til at opdage brand, røg, øget varme eller flammer tidligt.
ABA står for Automatisk Brand Alarmering, og det betyder, at disse brandalarmer selv alarmerer brand- og redningstjenester, hvis der detekteres en begyndende brand.

Det er vigtigt, at ABA-brandalarmer er installeret efter gældende forskrifter og retningslinjer af en professionel og certificeret installatør, og at de løbende vedligeholdes, for at sikre, at de altid er funktionsdygtige.

Generelle anbefalinger vedr. brandforskrifter

Alle virksomheder er unikke, så hvilke brandforskrifter og tiltag der passer bedst, varierer fra virksomhed til virksomhed.
Det er dog afgørende at overholde visse anbefalinger ved regelmæssigt at tjekke elektriske installationer, sørge for frie udgange og opretholde en ren og ryddelig arbejdsplads.
Disse grundlæggende foranstaltninger bør alle virksomheder prioritere for at sikre en sikker og tryg arbejdsmiljø for alle.

Ny brandalarm så kontakt Lund & Erichsen

Vil du høre mere om hvordan vi kan sikre virksomheden med en brandalarm, så kontakt os her:

Bliv kontaktet

L&E som din installatør af brandalarmer:

Som DBI godkendt installatør kan og må vi projektere, installere og vedligeholde ABA brandalarmeringsanlæg, så de opfylder gældende danske lovkrav. 

Ved at vælge L&E får du: 

Vigtigst af alt, så kan du stole på at vi sammen finder den bedste løsning til jer.

Vi har eksisteret i mere end 100 år, og lever af glade kunder. Det er din tryghed for, at du får den bedst mulige rådgivning og den rigtige løsning på dine udfordringer.